Skip to: Site menu | Main content

 

Ett företag som ger hjälp rörande
alkohol- och drogproblem i samhället

ADDIS

Att tro att någon är missbrukare eller beroende i någon form är lätt - det är svårare att veta. Ibland måste man tränga ner på djupet för att finna ett säkert svar. Då krävs
ett verktyg en metod som behandlar alla lika. ADDIS grundar sig på insikten om att
det är oerhört viktigt för både vårdgivare och klienter att få en säker diagnos. Först då
går det att gå vidare och ta tag i problemet. ADDIS är en metod som inte bara
skrapar på ytan och ger en fingervisning om problem.
ADDIS söker på djupet och ger ett säkert svar - en diagnos.

Addis bygger på internationella system såsom APA:s (Amerikanska Psykiatriska Sällskapets) och WHO:s klassifikationssystem ICD-10 respektive DSM-IV. Båda systemen är erkända, välkända och frekvent använda över hela världen. Möjligt att välja vilket system som
ska användas vid analys av svaren från en ADDIS-intervju.