Skip to: Site menu | Main content

 

Ett företag som ger hjälp rörande
alkohol- och drogproblem i samhället

FÖRETAG

Hjälper företag att hitta tidiga signaler och förstå vad som händer på en arbetsplats när en kollega är kemiskt beroende till alkohol eller andra droger/mediciner. Att se hur arbetsförmågan nedsätts när det finns drogrelaterade orosmoment på arbetsplatsen och hur detta påverkar arbetskamraterna. Hjälper till med det svåra samtalet och motivation.