Skip to: Site menu | Main content

 

Ett företag som ger hjälp rörande
alkohol- och drogproblem i samhällets

SOCIALBYRÅER

Motivations samtal med den berörde och bedömning av vårdbehovets form.
Jag har bra kontakt med flera behandlingshem.
( Har ADDIS behörighet - se förklaring)